Kezdőlap
 


Jelentkezz a Nemzetközi tanulmányok szakra Egerbe az EKF-re!

Nemzetközi tanulmányok BA képzés magyar nyelven, választható angol, német, francia nyelvű szakmai órákkal.

Nemzetközi tanulmányok MA képzés angol és magyar nyelven, választható német, francia, angol nyelvű szakmai órákkal.
 
Lezárult az idei Fiatalok a nemzetközi kapcsolatokban c. középiskolai verseny
A Politológia Tanszék és az Agria Universitas Egyesület számára kiemelten fontos cél a középiskolás diákok tehetséggondozása, ezért 2014-ben ismét megrendezésre került a Fiatalok a nemzetközi kapcsolatokban elnevezésű verseny, melynek témája a „A forrongó XX. század” volt.
A részvétellel olyan témákban szerezhettek új ismereteket és készségeket a diákok, amelyek...tovább


Hallgatóink beszámolója a Negomoot versenyről
Idén 9. alkalommal rendezték a meg a Negotiation Moot szimulációs versenyt, amelyen az EKF színeiben mi is elindultunk. A versenynek köszönhetően beleélhettük magunk az európai uniós döntéshozatal egészébe, országokat képviselve kellett a számunkra legkedvezőbb javaslatokat elfogadni. Betekintést nyerhettünk a parlamentáris életbe, a felszólalások mechanizmusába. Saját bőrünkön...tovább


A fenntarthatóság kérdőjelei – konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából
2014. november 6-án az EKF Politológia Tanszéke és az Agria Universitas Egyesület közreműködésében rendezték meg a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából A fenntarthatóság kérdőjelei elnevezésű konferenciát.
A rendezvényen előadást tartott Gál András Levente, Kovács Árpád, Siklós Jenő, Stumpf István, Surányi György, Szalay- Berzeviczy Attila a gazdasági folyamatokkal, vala...tovább


Fiatalok a nemzetközi kapcsolatokban vetélkedő
Kedves Versenyző Diákok és Felkészítő Tanárok!

Az alábbiakban letölthető a verseny írásbeli fordulójának feladatlapja és a felkészüléshez ajánlott irodalom.

letöltés...tovább


Dr. Guszmann Gergely előadása nemzetközi konferencián
Dr. Guszmann Gergely a Politológia tanszék főiskolai docense "History of Holy Places in India. The Social History of the Places of Pilgrimage" címmel előadást tartott a "Védikus tanítások aktualitása és virágzása" elnevezésű nemzetközi konferencián a budapesti Indiai Nagykövetségen....tovább


Dr. Gyarmati István részt vett a Bledi Stratégiai Fórum munkájában
A Politológia Tanszék oktatója 2014. szeptember 1-3 között a szlovéniai Bledben kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő nemzetközi stratégiai fórumon szakértőként volt jelen.
A szeptember 1-jén kezdődő konferencia vezértémája a Vezetés filozófiája volt. A számos egyéb panelben a résztvevők gazdasági, politikai, biztonságpolitikai és társadalmi kérdéseket vitattak meg. A ...tovább


Tájékoztató I. éves hallgatók részére
Kedves I. éves Hallgatóink!

A Politológia Tanszék 2014. szeptember 8-án, hétfőn 09:00 órától várja újonnan felvételt nyert I. éves (BA és MA) hallgatóit a B épület 404-es termében tartandó tájékoztatóra. Az eseményen a félévkezdéssel kapcsolatos információk elhangzásán kívül a hallgatók megismerkedhetnek a Tanszék működésével, hagyományaival, illetve találkozhatnak a ...tovább


Szántó Mariann Polgári kezdeményezések programja jó gyakorlat lett

A TÁMOP- 3.4.5-12-2012-0001 azonosító számú "Tehetséghidak Program" kiemelt projekt keretében megvalósuló
"Gazdagító programpárok II." "A" (alap) és "B" (szülő - diák - pedagógus együttműködését is célzó, bővített) változatának megszervezésére és megvalósítására kiírt pályázat eredményeként jó gyakorlat született.

A Polgári kezdeményezések című program, melyn...tovább


KORREKTÚRA II.
Multidiszciplináris társadalom- és
politikatudomány II.

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
TDK Műhelyek dolgozatainak szemléje

Eszterházy Károly Főiskola
2014.

Eszterházy Károly Főiskola
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
kiadványa

Felelős kiadó: Dr. Horváth Ágnes tanszékvezető főiskolai tanár

Szerkesztette: <...tovább

Csatolt állomány letöltése

JÓ GYAKORLATOK A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN
Eszterházy Károly Főiskola

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
2014.

Eszterházy Károly Főiskola
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
kiadványa

Kiadta: Agria Universitas Egyesület
Felelős kiadó: Dr. Horváth Ágnes tanszékvezető főiskolai tanár, az AUE elnöke

Szerkesztette:
Dr. Dobó Marianna
Dr. Horváth Ágnes

Le...tovább

Csatolt állomány letöltése

Megjelent a Korrektúra II. Multidiszciplináris Társadalom és politikatudomány II. c. kötet
Az EKF Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának legújabb kiadványa a Kar TDK Műhelyeiben született tudományos dolgozatok számára biztosított megjelenési lehetőséget.
A Korrektúra II. egy korábbi, a Politológia Tanszékről 2011-ben indult kezdeményezés sikeres folytatása, amelynek célja, hogy a TDK Műhelyek munkájában eredményesen részt vevő hallgatók publikációi anyaintézmé...tovább


Megjelent a Jó gyakorlatok a tehetséggondozásban c. kiadvány
Az EKF Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának kiadványa a GTK széles körű tehetséggondozó tevékenységének legújabb eredménye, amely a felsőoktatásban dolgozó szakemberek tapasztalatai mellett középiskolai tanárok jó gyakorlatait is ismerteti.
A kötet Dr. Horváth Ágnes és Dr. Dobó Marianna szerkesztésében az NTP-TÚP-13-0009 azonosító számú pályázat támogatásával jelent me...tovább


Mert övék a jövő! – Tehetségtámogatás a közép- és felsőoktatásban. Sikeresen lezárt pályázat
A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon tréningek, szakmai előadások és a tapasztalatokat összefoglaló kötet megjelenésével sikeresen lezárult a Tehetségútlevél Program által támogatott pályázat (NTP-TÚP-13-0009).
A középiskolai tanárok számára meghirdetett több napos tréningek és szakmai előadások (2014. május 15., május 22-23., május 29.) során a résztvevők megismerték ...tovább


Tájékoztatás a szaknyelvi vizsga követelményeiről
Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendeletet az emberi erőforrások minisztere 38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete módosította, így megváltoznak a nemzetközi tanulmányok alap- és mesterképzési szakon az idegen nyelvi követelmények. A változás egyik fő eleme, hogy az alap- és mesterfokozat megszerzéséhez legalább...tovább


Tanszéki TDK Konferencia
A Politológia Tanszék 2014.04.30-án rendezte meg TDK konferenciáját, amelyen a következő hallgatók részesültek díjazásban:

1. helyezett: Nagy Bianka - A NATO bővítéseinek esélyei a posztszovjet térségben (Témavezető: Dr. Varga György)
2. helyezett: Gál Bernadett - Magyarország KFI tevékenysége és lehetőségei. Az innovációs rendszer szereplői közötti interakciók a r...tovább


Hallgatóink részt vesznek a 15. Eötvös Konferencián
A Politológia Tanszék nemzetközi tanulmányok szakos hallgatói 2014. április 25-27-én részt vesznek a 15. Eötvös Konferencián Budapesten. Lázár Leila Mária „Roma értelmiségi nők a politikában” című kutatását, Zsebe Blanka „Működő területi autonómiák tapasztalatai – a gagauz területi autonómia (Moldova)” című munkáját mutatja be. Sok sikert kívánunk ...tovább


A Politológia Tanszék oktatója részt vett a NATO Európai Főparancsnokságának értekezletén
Dr. Gyarmati István, a Politológia Tanszék oktatója a NATO szövetséges erők Európai Főparancsnokának (SACEUR) felkérésére részt vett a NATO Európai Főparancsnokságának (SHAPE) a koszovói műveletet értékelő megbeszélésén.
Az ülés során Dr. Gyarmati István konzultációt folytatott a SHAPE vezetőivel az Ukrajnában kialakult helyzetről, különös tekintettel arra, hogy milyen sze...tovább


Dr. Gyarmati István Magyarország Kormányát képviselte a Demokráciák Közössége Kormányzótanácsának ülésén.
Dr. Gyarmati István, a Politológia Tanszék oktatója a Demokráciák Közössége Kormányzótanácsának genfi ülésén Magyarország Kormányát képviselte. A Kormányzótanács többek között megvitatta az ukrajnai helyzet alakulásával kapcsolatos kérdéseket és elhatározta, hogy tényfeltáró missziót küld Ukrajnába, amelytől részletes tájékoztatást, valamint javaslatokat vár arra vonatkozóan, h...tovább


Dr. Gyarmati István elnökölt az ENSZ Főtitkár Leszerelési Ügyekben illetékes Tanácsadó Testületének ülésén
Dr. Gyarmati István, a Politológia Tanszék oktatója, az ENSZ Főtitkár Leszerelési Ügyekben illetékes Tanácsadó Testület elnökeként vezette a legutóbbi ülést New Yorkban.
A március 5-7-én tartott ülésen a Tanácsadó Testület megvitatta, milyen hatással vannak az új technológiák a leszerelésre és a leszerelési megállapodások ellenőrzésére. Az ülésen megjelent és beszédet mond...tovább


A Politológia Tanszék szakismertető filmjei
Az Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszékének szakismertetői az alábbi linkek segítségével letölthetőek:

nemzetközi tanulmányok BA szak

nemzetközi tanulmányok MA s...tovább


Nemzetközi konferencia Dr. Gyarmati István részvételével
Dr. Gyarmati István Tokióban részt vett a visegrádi országok és Japán közti biztonságpolitikai együttműködésről rendezett konferencián.A tanácskozás megrendezését a V4 országok és Japán kormányfői tavalyi csúcstalálkozójukon határozták el. Dr. Gyarmati István előadást tartott a V4 országok és Japán együttműködési lehetőségeiről a tömegpusztító fegyverek és célbajuttató eszközei...tovább


Dr. Gyarmati István a világ legtekintélyesebb biztonságpolitikai összejövetelén

A Politológia tanszék oktatója részt vett az ötvenedik müncheni biztonsági konferencián.Ez évben a konferencián számos állam- és kormányfő és miniszter vett részt, több nemzetközileg elismert szakértő társaságában, köztük Gauck német elnök, Kerry amerikai külügyminiszter, a svéd, az iráni, a német és számos más miniszter mellett részt vett és felszólalt Martonyi János magy...tovább


Tanulmányút Indiában

Az Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszékének szervezésében Campus Hungary pályázat keretében nemzetközi tanulmányok, kommunikáció, illetve gazdálkodás és menedzsment szakos hallgatók a főiskola oktatóinak kíséretében két hetes tanulmányi úton vesznek részt Indiában. Az út tapasztalatairól, eredményeiről hamarosan részletesen beszámolunk. ...tovább


Tantárgyak a Főiskola bármely szakos hallgatói részére
Kedves Hallgatók!

A Politológia Tanszék a 2013/2014. tanév II. félévében az alábbi kurzusokat indítja átoktatásban. A tárgyakat a főiskola bármely szakos hallgatói felvehetik a Neptun rendszerben.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

A kurzuskínálat és az időbeosztás letölthető a csatolt állományban....tovább

Csatolt állomány letöltése

Dr. Gyarmati István az Európai Békeintézet megalakításáról szóló ülésen vett részt.

A Politológia Tanszék oktatója Brüsszelben részt vett az Európai Békeintézet megalakítását előkészítő tanácsadó testület ülésén. A találkozón kormányzati képviselők és független szakemberek egy olyan európai intézmény létrehozását vitatták meg, amely főkent az Európai Unió konfliktusmanagement képességeinek támogatására jön létre és a konfliktusokban közvetítő szerepet fog...tovább


< március >
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Politológia Tanszék - EKF B épület Eger, Egészségház út 4.
Tel: 36/520-435, 520-400/3073, e-mail: politologia(at)ektf.hu