Kezdőlap | Hírek


Agria Universitas Egyesület

Alapítás éve: 2007

Cím: 3300 Eger, Váci Mihály út 100.
Telefonszám: 06 36 520 435
Fax: 06 36 523 461
e-mail: nemeth.agnes@tszoft.hu
web: http://politologia.ektf.hu/agriauniversitas/index.php

Egyesület elnöke: Ráczné dr. Horváth Ágnes
Egyesület titkára: Zsebéné Dobó Marianna

Felügyelő Bizottság elnöke: Dr. Sibelka György

Adószám: 18591026-1-10

Az Agria Universitas Egyesület céljai:

Társadalmi szervezetünk célja a társadalomtudományok területén tudományos kutatások megvalósítása, a legfrissebb kutatási eredmények magyarországi meghonosításában való közreműködés, valamint kiemelt feladatunknak tekintjük a társadalomtudományok oktatását.
Egyik legfőbb tevékenységünk hazai és nemzetközi szakmai konferenciák, előadássorozatok, nyilvános esetek szervezése, ugyanakkor egyesültünk gyakran képviselteti magát egyéb rangos hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon, előadássorozatokon.
Nagy hangsúlyt fektetünk a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben való részvételre. Fontosnak tartjuk a kulturális értékek védelemét és a nők egyenjogúságának előmozdítását. Támogatjuk a felsőoktatásban részt vevő hallgatókat, oktatókat, tudományos diákköröket az elméleti, valamint a gyakorlati kutatómunkába való bekapcsolódásban. Segítjük a tehetséges pályakezdő, illetve fiatal kutatók szakmai kibontakozását, valamint ösztöndíjak adományozásával lehetőséget teremtünk egy-egy fontos tudományos téma elmélyültebb vizsgálatára, a legfrissebb kutatási eredmények tanulmányozására. Az egyesület foglalkozik továbbá gyermek- és ifjúságvédelemmel, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet biztosításával. Hangsúlyt fektetünk a párbeszéd erősítésére a közéletben, a közéleti személyek képzésére a kisebbségek, a civil társadalom szervezeteinek segítésére érdekeinek hatékonyabb képviseletében.
Foglalkozunk igényes kulturális kiadványok szerkesztésével, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésével, egyéb kulturális egyesületekkel és alapítványokkal való kapcsolatépítéssel valamint a hatékony együttműködés megvalósításával.
Tevékenységeink közé tartozik továbbá a nonprofit szakmai valamint PR és marketing tanácsadás, az innovációt segítő projektek kidolgozása, támogatása, a társadalmi felelősségvállalás és fenntartható fejlődés eszméjének és eszközeinek terjesztése. Fontosnak tartjuk az euroatlanti integráció elősegítését, a településfejlesztést és a hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítésé és fenntartását.

Tevékenységeink:

2010

2010. február 11-én kerül sor az Agria Közéleti Akadémia első tanévnyitó ünnepségére. A képzés a hallgatók számára olyan sokrétű és szilárd szakmai ismereteket nyújt, melyek később jól hasznosíthatók a közmenedzsment, a kampányszervezés vagy az érdekérvényesítés területén. Az egy éves képzés során olyan nemzetközileg elismert magyar szakemberek osztják meg velük tudásukat és tapasztalataikat, mint Stumpf István korábbi kancellária miniszter, ..... .

2009

Egyesületünk minden tagja saját kutatási témájának és érdeklődési körének megfelelő előadásokon és konferenciákon vett részt, egyes esetekben előadóként, máskor hallgatóként. Az itt megszerzett tapasztalatokat a későbbi munkánkba beépítjük, szakértelmünket fejlesztjük.
(EGPA, NISPA, IIAS, Politológus Vándorgyűlés, MTA PAB)

A Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával az EKF Politológia Tanszéke és az Agria Universitas Egyesület, a visegrádi országok akadémiai intézeteivel, civil szervezeteivel közösen műhelybeszélgetést rendezett az Európai Szomszédságpolitikáról. A konferencián elhangzott előadások, az elkészülő tanulmányok a tanszéki honlapon hozzáférhetőek.

A 2008-as Milyen a világ? programsorozat folytatásaként a 2009-es évben a korrupció témáját jártuk körbe. Ennek nyitó előadását a Transparency International képviseletében Alexa Noémi és kollégái tartották. A sorozat második rendezvénye egy kerekasztal-beszélgetés volt, "Korrupcióról másként - a civil társadalom védelmében" címmel ,melynek keretében jogi, etikai és politikai oldalról közelítettük meg a témát, továbbá arra kínáltunk megoldási javaslatokat, mit tehetünk mi, civilek a korrupció ellen.

Az egyesület 2009. évi legnagyobb volumenű rendezvénye kétség kívül a Magyar külpolitika (a) válságban? címet viselő, 2009. december 4-én és 5-én Noszvajon megrendezett, az MTA Nemzetközi Tanulmányok Bizottságának I. éves konferenciája volt, melyre az ország minden részéről, és határon túlról is érkeztek résztvevők nagy számban. A rendezvény egyik célja a Nemzetközi Tanulmányok szak oktatásának tapasztalatainak cseréje volt, melynek megrendezésével remélhetőleg sikerült hagyományt teremteni, és évi rendszerességgel fórumot biztosít majd a nemzetközi tanulmányok területén tevékenykedő szakértők, oktatók és kutatók részére.

Kutatás

A szervezet 2009-es projektje volt a "Menni vagy maradni" elnevezésű, 2008-ban megkezdett városi kutatás folytatása. Ez a program magában foglalta a 2008-ban felvett, megközelítőleg 3000 db kérdőív feldolgozását, kiértékelését, az értékelő megbeszélések tapasztalatainak, az eszmecserék során született ötleteknek a dokumentálását, lehetőség szerint a további munkába való beépítését, harmadrészt pedig újabb kérdőívek kitöltetését. 2009-ben is alkalmunk volt a kutatást folytatni, így vizsgálhatjuk a jelenséget folyamatában, látva, hogyan változik az elvándoroltak- itthon maradtak aránya évről évre.

2008

Az Agria Universitas Egyesület az Eszterházy Károly Főiskolával együtt 2008 májusában megrendezte a Milyen a világ? című rendezvénysorozatot, melynek középpontjában a zsidóság kultúrájának, identitásának és mindennapjainak bemutatása állt. Ennek folytatása a Beszélgetések a zsidóságról program, amelynek főbb témakörei az elfogadás, asszimiláció, ünnepek és a zsidó fiatalok helyzete volt.

A Magyar Politikatudományi Társaság kiemelkedő eseménye az évről évre megrendezett Politológus Vándorgyűlés, amelynek XIV. rendezvényének megszervezése az Agria Universitas egyesület feladata volt, az Eszterházy Károly főiskolával együttműködve. 2008. június 27-28-án Noszvajon tartották e konferenciát, amelynek célja volt, hogy a politikus szakma művelői és kedvelői számára terepet biztosítsanak munkájuk, eredményeik bemutatására. A meghirdetett témák a demokrácia által felvetett elméleti és gyakorlati kérdéseire keresték a választ különféle szekciók és panelek keretein belül, megvitatták e legfontosabb elméleteket.

"Civil szervezetek, mint az európai képviseleti demokrácia építőkövei" elnevezésű workshopot, amelyen az állampolgárok aktivitásának fontosságát emelték ki , az egyesület az EKF Politológia Tanszékkel közösen szervezte meg,. Előadók voltak Barthel-Rúzsa Zsolt, Herbai István a Partners Hungary Alapítvány képviseletében, és Lekeny Hajnal a Kárpátok Alapítvány nevében.

Az egyesület egész évben folyó munkája volt az Eger Megyei Jogú Város polgármesteri Hivatalának felkérésére egy középiskolai kutatásra való felkészülés, majd magának a kutatásnak a megkezdése. A "Menni vagy maradni" címet viselő program fő célja Eger város HR tartalékainak feltérképezése. Ennek első lépéseként a város 14 középiskolájának (16-ból) 11.-12-évfolyamos tanulói, illetve osztályfőnökeik körében kérdőíves felmérést végeztünk, azt kutatva, hogy továbbtanulásnál Egert, vagy melyik más várost választják és ennek mi az oka. Összesen megközelítőleg 3000 tanulói és 200 tanári kérdőívet vettük fel december hónapban. Második lépésként értékelő megbeszélés-sorozatot tartottunk a város polgármestere, a középiskolák vezetősége és osztályfőnökei részvételével, olyan kérdésekre keresve választ, mint például mi az elvándorlás indoka, vagy mit tehetne a polgármesteri hivatal vagy a középiskolai osztályfőnök annak érdekében, hogy a fiatalok Egerben maradjanak.

Politológia Tanszék - EKF B épület Eger, Egészségház út 4.
Tel: 36/520-435, 520-400/3073, e-mail: politologia(at)ektf.hu