Kezdőlap
 


Jelentkezz a Nemzetközi tanulmányok szakra Egerbe az EKF-re!

Nemzetközi tanulmányok BA képzés magyar nyelven, választható angol, német, francia nyelvű szakmai órákkal.

Nemzetközi tanulmányok MA képzés angol és magyar nyelven, választható német, francia, angol nyelvű szakmai órákkal.
  Oktatás | Szakdolgozat

szakdolgozatok

Hivatkozások helyes használata

A bírálati rendszer letöltése

Ajánlott szakdolgozati témáink

Dr. Dobó Marianna
 • Helyi hatalom és gyakorlása (pl. Helyi közéleti aktivitás, Best practise az önkormányzatok működésében, Helyi közéleti elit összehasonlító vizsgálata , Civil szervezetek a helyi döntéshozatalban (nemzetközi összehasonlító vizsgálat, Önkormányzati reformok és modellek Európában, Helyi hatalom szereplőinek elemzése
 • Ifjúság léthelyzeteinek vizsgálata (pl. Kormányzati ifjúságpolitikák, ifjúságpolitikai koncepciók Európában, Önkormányzatok ifjúságpolitikája Magyarországon, Ifjúsági szervezetek mozgásterének felmérése Magyarországon és/vagy Európában , Ifjúság és érdekérvényesítés)
 • Regionalizmus – regionalitás (pl. Regionális együttműködések – régióban, régiók között, Regionális tervezés kihívásai, Határ és szegregátum, Határmenti kapcsolatok nemzetközi gyakorlata, Választott régió, térség szakpolitikája, Stratégiai tervek elemzése, döntési folyamatok vizsgálata)
 • Oktatás és politika (pl. Esélyegyenlőséget támogató programok összehasonlító elemzése, Nemzetközi kapcsolatok erősítése az oktatáspolitika eszközrendszerével, A szakképzés térségi hatásai – hazai, nemzetközi, Az oktatáspolitika társadalmi hatásai, Kistérségek és a kistelepülések oktatáspolitikája, Önkormányzatok, a helyi foglalkoztatáspolitikák és az oktatás kapcsolata, Közép- és felsőfokú intézmények regionális elhelyezkedése)
Dr. Guszmann Gergely
 • Nemzetépítés, nacionalizmus és nemzeti identitás
 • Kormányzati rendszerek és kormányzati elvek elemzése, összehasonlítása
 • Az EU integráció és az európai identitás
 • A társadalomismeret tanításának módszertana
 • A dél -, és kelet-ázsiai országok kulturális, politikai és társadalmi kérdései
Dr. Horváth Ágnes:
 • Politikai eszmék a közéletben a XX. században és napjainkban.
 • Nők és politika
 • Települések nemzetközi kapcsolatainak vizsgálata
 • Választások, választási menedzsment
Dr. Majtényi György:
 • Szovjet típusú rendszerek elemzése
 • Németország 20. századi történelme
 • 20. századi magyar társadalomtörténet
 • Elitek Magyarországon a20. században
Dr. Simon Zoltán:
 • Az Európai Unió intézményei, döntéshozatali eljárásai és politikái
 • Európai politika és politikai rendszerek
 • A közel-keleti térség
Dr. Szarka László
 • A kisebbségi magyar közösségek jogainak és politikai törekvéseinek magyarországi kormányzati kezelése 1989-2012 között
 • A szomszédságpolitika helye és működtetése a magyar külpolitikában az egyes kormányzati ciklusokban
 • A határmenti együttműködési formák fejlődése és a magyar-magyar kapcsolatok alakulása az 1989 utáni két évtizedben
Dr. Varga György
 • A posztszovjet térség biztonságpolitikai kihívásai a ’90-es évektől napjainkig,
 • A posztszovjet térség „befagyott konfliktusainak” bemutatása és értékelése,
 • A nyugati FÁK-térség országainak európai integrációs törekvései, az EU-ukrán, EU-moldovai és az EU-belorusz kapcsolatok helyzete,
 • Oroszország és az Európai Unió kapcsolatainak alakulása 2000-től napjainkig,
 • A Dnyeszter-melléki konfliktus történelmi és politikai alapjai, a megoldására irányuló nemzetközi erőfeszítések,
 • Az EU-tagság hatása a nemzetállamok külpolitikai érdekeinek alakítására,
 • Orosz kezdeményezésű integrációs törekvések a posztszovjet térségben.
< június >
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Politológia Tanszék - EKF B épület Eger, Egészségház út 4.
Tel: 36/520-435, 520-400/3073, e-mail: politologia(at)ektf.hu