Kezdőlap
 


Jelentkezz a Nemzetközi tanulmányok szakra Egerbe az EKF-re!

Nemzetközi tanulmányok BA képzés magyar nyelven, választható angol, német, francia nyelvű szakmai órákkal.

Nemzetközi tanulmányok MA képzés angol és magyar nyelven, választható német, francia, angol nyelvű szakmai órákkal.
  Oktatás | TDK

BIBÓ ISTVÁN POLITIKATUDOMÁNYI MŰHELY

Bibó István Politikatudományi Műhely

A Tudományos Diákkörök jelenléte nem mai találmány, hiszen a felsőoktatási munka szerves részei voltak már sok évvel ezelőtt is. Előzménye, hogy a felsőoktatási intézményekben egy-egy vezető oktató köré gyűlve több hallgató végzett tudományos kutató munkát. A Politológia Tanszék oktatói szívesen segítik a hallgatók kutatómunkáját. A TDK lényege az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka.

A TDK munkának óriási előnye az, hogy egy-egy témát szemesztereken átnyúlva, vizsgakötöttségek nélkül, mélységében, összefüggéseiben, a mentortanárok segítségével lehet feldolgozni és dolgozatban, előadásokban bemutatni. TDK-dolgozat készítésének számos előnye van. A legfontosabb az az erkölcsi siker, amit a házi - vagy különösen az országos - konferencián elért helyezés jelent. Ez plusz pontokat jelent a posztgraduális vagy doktori)képzésre való jelentkezésnél és sok esetben az elhelyezkedésnél is. Mivel a TDK-munka sok esetben a diplomatervben folytatódik, a dolgozat tekinthető egy előzetes diplomatervnek is, amelynek tapasztalatait, a konzulens ill. a bíráló véleményét hasznosítani lehet a tényleges diplomatervben. Ugyancsak nem elhanyagolható az a tapasztalat, amit az előadásra való felkészülés és maga az előadás jelent. Mivel egyre kevesebb esetben kell szóbeli vizsgát tenni, a szakmai tárgyú előadókészség gyakorlására kevés mód nyílik. A munkába állást rendszerint szóbeli interjú is megelőzi, ahol sok múlik a jelölt fellépésén, vitakészségén. Azt nem kell külön mondani, hogy a tudományos pályát választóknak rendszeresen kell különféle szakmai konferenciákon előadniuk. Egy TDK vitaest vagy konferencia ehhez is jó rákészülési ill. gyakorlási lehetőséget nyújt.

Munka menete:

1. irodalomgyűjtés
2. feldolgozás kiscsoportban
3. vita, közös feldolgozás az adott napon
4. feljegyzések készítése, beadása
5. azok értékelése
6. féléves munka értékelés – dolgozattal, prezentációval


2011/2012-es tanévben hallgatóink számára pályázati támogatásokat tudtunk biztosítani: - ösztöndíj formájában (AUE, TÁMOP, OKA, NTP) - tanulmánykötetben történő megjelenés formájában (Korrektúra címmel jelent meg)

2012-2013 tanév TDK-munkacsoportjai

1. Nyugat-Balkán (angol nyelven)
2. Politikatudományi
3. Társadalomtudományi


A TDK Műhelyhez bármely szakos hallgató csatlakozhat, aki társadalom-, illetve politikatudomány iránt érdeklődik, illetve MA, PhD tanulmányait ebben az irányban tervezi. Néhány témakör, amiben a hallgatóink jelenleg is kutatnak:
 • Rendőrség: tények, vélemények, ellenérzések,
 • Gyermekjog, gyermekvédelem,
 • Állampolgárok a magyarországi börtönökben,
 • A szlovákiai magyarok identitáskonstrukciói,
 • Technológiai fejlődés és civilizáció,
 • Korrupció
 • Amerikai iraki háború,
 • Jugoszlávia utódállamai,
 • CSR politika Magyarországon,
 • Arab tavasz,
 • Ifjúságpolitikai modellek,
 • Nemzetközi bíróságok,
 • Orosz-grúz konfliktus,
 • A NATO-szerepvállalása a világban,
 • Ökomigránsok és ökopolitika
 • Választási kampányok összehasonlító elemzése
 • Észak-ír helyzet döntéselméleti megközelítése stb.


Jelentkezni október 10-ig lehet. (illetve első évfolyamosok számára a jelentkezés folyamatos)

A Bibó István Politikatudományi Műhely tanárelnöke: Dr. Dobó Marianna, adjunktus (domar@ektf.hu )

”…aztán győzöl”. – egy OTDK-eredmény utóélete

Balogh Adrienn a XXX. Jubileumi OTDK-n képviselte a Bibó István Politikatudományi Műhelyt A korrupció mint társadalmi társasjáték című dolgozatával. Május 3-án dr. Navracsics Tibor fogadta őt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban, ahol személyesen is bemutathatta dolgozatát, beszélhetett további terveiről. Alábbiakban hallgatónk levelét közöljük, amellyel mostani és leendő TDK-s hallgatóinknak üzent.

”Kedves Hallgatótársaim, úgy éreztem, most jött el az ideje annak, hogy papírra vessem ezt a néhány sort azoknak, akik már voltak TDK versenyen és azoknak, akik soha nem merték megpróbálni. Négy évvel ezelőtt kezdtem foglalkozni a témámmal. Tele reményekkel, vágyakkal, világmegváltó gondolatokkal. Nem könnyű, sokak által megvetett témát választottam: a korrupció jelenségét. 2009-ben egy másik felsőoktatási intézményből eljutottam vele az OTDK-ra, de akkor nem értem el eredményt. Egy világ omlott össze bennem és azt gondoltam soha többé nem veszem elő ezt a dolgozatot. Ma, amikor a XXX. Jubileumi OTDK után az Eszterházy Napon én is ott ülhettem az elismertek soraiban, Mahatma Gandhi gondolatai jutottak az eszembe, amelyek azóta az életfilozófiámmá váltak: „Először nem vesznek tudomást rólad, aztán kinevetnek, aztán harcolnak ellened, aztán győzöl.” Budapesten a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter különdíját kaptam, illetve személyesen is találkozhattam Dr. Navracsics Tiborral. Négy év kemény munka gyümölcse látszik megérni. Annak a munkának a gyümölcse, amelyhez rengeteg akarat, küzdés, kitartó tanárok kellettek. Nem egyszerű annak a dolga, aki a tudományos pályát választja. Le kellett írnom ezeket a sorokat, mert meggyőződésem és most már valóban megerősítést nyert az az utolsó sor: „aztán győzöl”.

Tisztelettel:


Balogh Adrienn Ember és társadalom műveltségterületi tanár – kommunikációtanár (MA) A Politológia Tanszéken működő Bibó István Politikatudományi Műhely vezetője Zsebéné Dobó Marianna. (elérhetőség: B. épület 308. iroda, domar@ektf.hu vagy 36/520-435)

Archívum


AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BIBÓ ISTVÁN POLITIKATUDOMÁNYI MŰHELY HALLGATÓINAK EREDMÉNYEI AZ OTDK TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁN

A Zsigmond Király Főiskola adott otthont a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójának, 2011. április 14-16. között. A Bibó István Politikatudományi Műhely négy szekcióban és öt tagozatban indított öt dolgozata közül kettőt díjaztak a szakmai bizottságok. Darab Dóra, Nemzetközi tanulmányok szakon 2010-ben végzett hallgató Az internet szerepe a 2008-as amerikai elnökválasztásban címet viselő dolgozata III. helyezést ért el a Nemzetközi tanulmányok szekció – Magyarország külkapcsolatai és egyedi nemzetközi kérdések tagozatában. A dolgozat témavezetője Ráczné dr. Horváth Ágnes, PhD főiskolai tanár, az Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszékének tanszékvezetője volt.

Balogh Adrienn, Ember és társadalom műveltségterületi tanár – kommunikációtanár (MA) II. évfolyamos hallgató, a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter különdíját kapta az állam működésének és a közigazgatás hatékonyságának javítását szolgáló A korrupció mint társadalmi társasjáték című pályamunkájáért, melyet a Politikatudomány szekció II. tagozatában mutatott be. A dolgozat témavezetője dr. Majtényi György, az Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszékének főiskolai docense volt.

A Szociális munka és szociálpolitika szekció zsűrije kiemelte Bodnár Eszter (Nemzetközi tanulmányok szak) dolgozatát is, amely „alkalmas arra, hogy a jelenlegi termelőiskola-modellek gyakorlati megvalósításához a szakminisztériumok berkein belül, tevőlegesen is hozzájáruljon”. (Témavezető: Zsebéné Dobó Marianna)

A konferencián részt vett hallgatók és felkészítő tanáraik munkáját köszönjük, a helyezetteknek gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk!

Hírt küldte:
Balogh Adrienn, valamint
Zsebéné Dobó Marianna (Bibó István Politikatudományi Műhely tanárelnöke, a GTK TDK elnöke)

Korrektúra - Multidiszciplináris társadalom- és politikatudomány I.


Letöltés

BIBÓ ISTVÁN POLITIKATUDOMÁNYI MŰHELY TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI HÁZI KONFERENCIA 2012. NOVEMBER 14.


Letöltés
< június >
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Politológia Tanszék - EKF B épület Eger, Egészségház út 4.
Tel: 36/520-435, 520-400/3073, e-mail: politologia(at)ektf.hu